INFORMACJE PRASOWE ZUS

Ponad 5 tys. firm ubiega się o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa pracy

Z roku na rok rośnie zainteresowanie konkursem na dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo pracy. W 2023 roku do konkursu przystąpiło ponad 5,1 tys. płatników składek, a więc o blisko 30 proc. więcej niż w roku ubiegłym. […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

INFORMACJA

„Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” 11 października br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą NR XLIII/262/22 został przyjęty zaktualizowany dokument pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”.   W załączeniu Uchwała […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

INFORMACJA

„Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” 24 kwietnia br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą Nr XV/125/20 został przyjęty zaktualizowany dokument pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. Ponadto na etapie konsultacji […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Gmina Topólka dokonała aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dot. niniejszej aktualizacji. Termin konsultacji: od 06.04.2020 roku do 14.04.2020 […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE O SESJI

Gmina Topólka po raz drugi dostosowała Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonała w nim stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Dokument pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” po raz drugi został dostosowany do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonano w nim stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag zgłoszonych […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

INFORMACJA O PROGRAMIE REWITALIZACJI

Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 po uwzględnieniu uwag z Urzędu Marszałkowskiego 08 listopada br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą Nr XXIII/180/17 został przyjęty po raz drugi dokument pn „Program Rewitalizacji dla Gminy […]