OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Gmina Topólka dokonała aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dot. niniejszej aktualizacji.

Termin konsultacji: od 06.04.2020 roku do 14.04.2020 roku do godz. 10.00.

Projekt pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” zostanie wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych na stronie Gminy pod adresem http://www.topolka.pl/ w zakładce pn. „Rewitalizacja Gminy Topólka”.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w dokumentu na piśmie na adres Urzędu Gminy w Topólce, Topólka 22, 87-875 Topólka bądź w formie elektronicznej na email: promocja@topolka.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. W celu ułatwienia udziału w konsultacjach w załączeniu znajduje się do pobrania gotowy druk formularza konsultacyjnego.

 

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Topólka

 

Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023

Formularz dotyczący wprowadzonych zmian

Formularz konsultacji