OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Dokument pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” po raz drugi został dostosowany do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonano w nim stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag zgłoszonych przez Urząd Marszałkowski.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach niniejszego opracowania.

Termin konsultacji: od 02.02.2018 roku do 08.02.2018 roku.

Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” zostanie wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Topólce, Topólka 22, 87-875 Topólka, w godzinach urzędowania tj. od 7.15 do 15.15 oraz na stronie Gminy pod adresem http://www.topolka.pl/ w zakładce pn. „Rewitalizacja Gminy Topólka”.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Topólce oraz email: promocja@topolka.pl. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi. W celu ułatwienia udziału w konsultacjach w załączeniu znajduje się do pobrania gotowy druk formularza konsultacyjnego.

 Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w konsultacjach.

 

Wójt Gminy Topólka

FORMULARZ  KONSULTACJI

PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY TOPÓLKA NA LATA 2016-2023