INFORMACJA

„Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

24 kwietnia br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą Nr XV/125/20 został przyjęty zaktualizowany dokument pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. Ponadto na etapie konsultacji społecznych do w/w dokumentu nie wniesiono uwag.

 

W załączeniu Uchwała Rady Gminy Topólka Nr XV/125/20 z dnia 24.04.2020 r.  oraz zaktualizowany „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”.

 

Uchwała Rady Gminy Topólka Nr XV/125/20

Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023

 

                                                                       Wójt Gminy

                                                                            Konrad Lewandowski