INFORMACJA

„Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”

11 października br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą NR XLIII/262/22 został przyjęty zaktualizowany dokument pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”.

 

W załączeniu Uchwała Rady Gminy Topólka NR XLIII/262/22 z dnia 11.10.2022 r.  oraz zaktualizowany „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”.

Uchwała Rady Gminy Topólka

Załącznik do Uchwały-Program rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023

                                                                                                         Wójt Gminy
Konrad Lewandowski