REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

INFORMACJA

„Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” 11 października br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą NR XLIII/262/22 został przyjęty zaktualizowany dokument pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”.   W załączeniu Uchwała […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

INFORMACJA

„Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” 24 kwietnia br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą Nr XV/125/20 został przyjęty zaktualizowany dokument pn.: „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. Ponadto na etapie konsultacji […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Gmina Topólka dokonała aktualizacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dot. niniejszej aktualizacji. Termin konsultacji: od 06.04.2020 roku do 14.04.2020 […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE O SESJI

Gmina Topólka po raz drugi dostosowała Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonała w nim stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

Dokument pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” po raz drugi został dostosowany do wymogów unijnych, obowiązujących przepisów oraz dokonano w nim stosownych korekt i uzupełnień. Wprowadzone zmiany do Programu Rewitalizacji są następstwem uwag zgłoszonych […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

INFORMACJA O PROGRAMIE REWITALIZACJI

Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023 po uwzględnieniu uwag z Urzędu Marszałkowskiego 08 listopada br. na sesji Rady Gminy Topólka uchwałą Nr XXIII/180/17 został przyjęty po raz drugi dokument pn „Program Rewitalizacji dla Gminy […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

PODSUMOWANIE

Uchwałą Nr XIX/157/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 kwietnia 2017 r. został przyjęty „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. Podjęcie uchwały poprzedziła prezentacja programu opracowanego przez ekspertów zewnętrznych. Omówiono działania podjęte przez Gminę […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka opracowała projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego sporządzenie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Na najbliższej Sesji Rady Gminy w Topólce, zostanie […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Topólka w dniach od  29.03.2017 roku do 18.04.2017 […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka jest w trakcie sporządzania Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka […]