AKTUALNOŚCI

Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi: w dniu 17.04.2024 r. w godz. 8:00 – 11:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: ORLE 1 obwód 500 w dniu 17.04.2024 r. w godz. 11:00 – 14:00 dla odbiorców […]

AKTUALNOŚCI

INFORMACJA O PROGRAMIE ŻYWNOŚCIOWYM

GMINA TOPÓLKA PRZYSTĘPUJE W ROKU 2024 DO PROGRAMU ŻYWNOŚCIOWEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 -PODPROGRAM 2023   Pomoc skierowana jest do osób spełniających kryteria kwalifikowalności, tj. osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, których […]