Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:

  • w dniu 10.06.2024 r. w godz. 8:00 – 15:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: TOPÓLKA 1 obwód 200, TOPÓLKA GS obwód 300;

  • w dniu 13.06.2024 r. w godz. 8:00 – 14:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: MIŁACHÓWEK 4 obwód 100.