Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:

  • w dniu 27.05.2024 r. w godz. 8:00 – 11:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: ZNANIEWO 1

  • w dniu 27.05.2024 r. w godz. 9:00 – 13:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: ZGNIŁY GŁUSZYNEK

  • w dniu 27.05.2024 r. w godz. 10:30 – 14:30 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: ZNANIEWO 2 

  • w dniu 28.05.2024 r. w godz. 8:00 – 15:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: ŚWIERCZYNEK 1 obwód 100