Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:

  • w dniu 3.06.2024 r. w godz. 8:00 – 11:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: BIELKI 2

  • w dniu 3.06.2024 r. w godz. 11:00 – 14:30 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: KOZJATY 2, 4, 5, EMILIANOWO 1, 2, 3, KAMIEŃCZYK, KAMIEŃCZYK 2