Ostatnia Sesja Rady Gminy VIII kadencji

W piątek 26 kwietnia odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Topólka VIII kadencji

W dniu 26 kwietnia 2024 roku odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Topólka VIII, która stanowiła nie tylko zakończenie obrad tego gremium, ale również czas refleksji nad osiągnięciami i wyzwaniami minionych lat.

W trakcie tej ważnej sesji Wójt Gminy Konrad Lewandowski dokonał szczegółowego podsumowania pracy VIII kadencji obejmującej lata 2018-2024. W swoim wystąpieniu wójt przywołał kluczowe inicjatywy, projekty i osiągnięcia, które miały istotny wpływ na rozwój i funkcjonowanie gminy w ciągu ostatnich blisko 6 lat. Podziękował również  radnym Rady Gminy Topólka za ich zaangażowanie i wkład pracy na rzecz dobra wspólnoty lokalnej. Podkreślił rolę współpracy między władzą wykonawczą a ustawodawczą jako kluczowy element skutecznego funkcjonowania samorządu.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Borkowski również podsumował pracę Rady Gminy Topólka VIII kadencji, podkreślił znaczenie wspólnej pracy, dialogu oraz podejmowania decyzji służących dobru wspólnoty lokalnej. W swoim podsumowaniu podkreślił, że praca Rady Gminy Topólka w minionych latach była pełna wyzwań, ale również satysfakcji z osiągniętych rezultatów. Zaznaczył, że gmina może i powinna dążyć do dalszego rozwoju opierając się na solidnych fundamentach pracy zbudowanych przez VIII kadencję.

Radni otrzymali podziękowania za pracę na rzecz lokalnego samorządu.

Od 2023 r. Rada Gminy Topólka w mijającej kadencji pracowała w 14 osobowym składzie, 15 października 2023 roku pożegnaliśmy śp. radnego Tadeusza Piekarskiego.

W sumie odbyło się 61 sesji na których podjęto łącznie 355 uchwał.

Skład Rady Gminy Topólka kadencji 2018-2024

 1. Linert Marek Benon
 2. Kołodziejczyk Anna
 3. Koziński Tomasz
 4. Muraczewski Marek Ireneusz
 5. Kruszyna Piotr
 6. Wojtysiak Stanisław Adam
 7. Zielińska Barbara
 8. Waszak Andrzej
 9. Migdalska Anna Maria
 10. Piekarski Tadeusz Edward
 11. Maciejewski Marek
 12. Wysocka Weronika
 13. Dykon Andrzej
 14. Michalak Małgorzata- Z-ca Przewodniczacego
 15. Borkowski Stanisław- Przewodniczący