Inauguracyjna sesja Rady Gminy Topólka IX kadencji

W poniedziałek 7 maja, w Sali Remizy Ochotniczej Straży  odbyła się I Sesja Rady Gminy Topólka nowej kadencji wybranej na lata 2024-2029. Radni i wójt złożyli ślubowanie.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie pierwszą sesję nowo wybranej Rady, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, poprowadził najstarszy wiekiem radny był to Roman Antczak.

Obrady rozpoczęły się od złożenia uroczystego ślubowania przez radnych: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Następnie Wójt Gminy Topólka Konrad Lewandowski z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Romualda Paliwody otrzymał zaświadczenie o wyborze na stanowisko, a następnie złożył uroczyste ślubowanie: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

W drodze głosowania tajnego Przewodniczącym Rady Gminy Topólka został Stanisław Borkowski, którego kandydaturę poparło 14 radnych. Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Topólka została Barbara Zielińska.

Skład Rady Gminy Topólka kadencji 2024-2029:

 1. Linert Marek Benon
 2. Kołodziejczyk Anna
 3. Koziński Tomasz
 4. Antczak Roman Jan
 5. Kruszyna Piotr
 6. Kwiatkowska Małgorzata
 7. Zielińska Barbara
 8. Hernacki Piotr
 9. Migdalska Anna Maria
 10. Gołębiewska Maria Wioletta
 11. Kępska Małgorzata
 12. Wysocka Weronika
 13. Świderski Damian Patryk
 14. Wrzeszczyński Alfred Mirosław
 15. Borkowski Stanisław

Wszystkim radnym IX kadencji oraz Wójtowi Gminy gratulujemy wyników wyborów samorządowych i życzymy wytrwałości i determinacji w realizacji planów i projektów mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców.

Sekretarz Gminy
Joanna Kosińska