Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:

  • w dniu 14.05.2024 r. w godz. 8:30 – 14:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: KAMIENIEC 2 obwód 100