REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

PODSUMOWANIE

Uchwałą Nr XIX/157/17 Rady Gminy Topólka z dnia 28 kwietnia 2017 r. został przyjęty „Program Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”. Podjęcie uchwały poprzedziła prezentacja programu opracowanego przez ekspertów zewnętrznych. Omówiono działania podjęte przez Gminę […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka opracowała projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego sporządzenie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Na najbliższej Sesji Rady Gminy w Topólce, zostanie […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU

Podsumowanie konsultacji społecznych projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023” W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Topólka w dniach od  29.03.2017 roku do 18.04.2017 […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka jest w trakcie sporządzania Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

RELACJE Z II SPOTKANIA

Projekt pn.: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka” współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności oraz z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.   RELACJE Z II SPOTKANIA W SPRAWIE […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

PROTOKÓŁ Z BADANIA ANKIETOWEGO

W terminie od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. wszyscy zainteresowani mieszkańcy Gminy Topólka mogli wziąć udział w badaniu ankietowym, której celem było wyznaczenie obszarów zdegradowanych. Ankieta składała się z 5 pytań.  W ankiecie […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE O II SPOTKANIU KONSULTACYJNYM

OGŁOSZENIE Gmina Topólka jest w trakcie sporządzania Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. W związku z powyższym, Wójt Gminy Topólka […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W RAMACH OPRACOWYWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI

Gmina Topólka zapoczątkowała cykl spotkań konsultacyjnych w ramach opracowywania Programu Rewitalizacji. W dniu 15 grudnia 2016 r odbyło się pierwsze spotkanie, które rozpoczęto od przedstawienia prezentacji, w trakcie której omówiono podstawowe zagadnienia związane z problematyką, […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Gmina Topólka przystąpiła do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost […]

REWITALIZACJA GMINY TOPÓLKA

OGŁOSZENIE

Gmina Topólka przystąpiła do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Topólka na lata 2016-2023, na którego opracowanie pozyskała dotację w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost […]