Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa + zgoda

 


 

Podanie ogólne

 


 

Wniosek o budowę i podłączenie przyłącza wodociągowego

 


 

Zgłoszenie/aktualizacjia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczlni ścieków

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości na terenie Gminy Topólka