Wniosek o dofinansowanie – azbest 2024-rok


Wniosek o dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest


Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o zmianę miejsca głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa + zgoda


Podanie ogólne


Deklaracja o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wniosek o budowę i podłączenie przyłącza wodociągowego


Zgłoszenie/aktualizacjia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczlni ścieków

Wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wywóz nieczystości na terenie Gminy Topólka