1.
Gminny Ośrodek Kultury w Topólce
telefon: 542869075, email: gok@topolka.pl

2.
Gminna Biblioteka Publiczna w Topólce
telefon: 542869909;  email: biblioteka@topolka.pl

3.
Centrum Usług Wspólnych
telefon: 542869003;  email cuw@topolka.pl

4.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Topólce
telefon: 542869068;  email gops@topolka.pl

5.
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
telefon: 542869028

6.
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Topólce
telefon: 542869027542869099542869827