Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:

  • w dniu 11.07.2024 r. w godz. 11:00 – 14:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: MIŁACHÓWEK 4 obwód 100.