Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:

  • w dniu 20.05.2024 r. w godz. 9:00 – 13:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: ORLE 3 obwód 100

  • w dniu 21.05.2024 r. w godz. 8:00 – 14:30 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: MIAŁKIE OPIELANKA obwód 100

  • w dniu 22.05.2024 r. w godz. 8:00 – 10:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: TOPÓLKA 2 

  • w dniu 24.05.2024 r. w godz. 8:00 – 15:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: TOPÓLKA 1 obwód 200, TOPÓLKA GS obwód 300

  • w dniu 24.05.2024 r. w godz. 8:00 – 11:30 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: GŁUSZYNEK 4 obwód 100