Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:

  • w dniu 22.02.2024 r. w godz. 8:00 – 14:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: RYBINY 2, ŚWINKI 1, 2, 3, KAMIENIEC 3, ORLE 4, ORLE OSADA;

  • w dniu 23.02.2024 r. w godz. 10:00 – 14:00 dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej: RYBINY 3 obwód 100.