Operator ENERGA informuje o przerwach w dostawie energii elektrycznej

Operator ENERGA informuje, że przerwa w dostawie energii elektrycznej nastąpi:

w dniu 21.11.2023  w godz. 8:00 – 15:00  dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  MIŁACHÓWEK 2 obwód 100.

w dniu 23.11.2023  w godz. 8:00 – 13:30  dla odbiorców zasilanych ze stacji transformatorowej  TORZEWO 3, 4, 5.