Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 15 października 2023 r. odszedł od nas

śp. Tadeusz Piekarski

Radny Rady Gminy Topólka III, IV, V, VI, VII i VIII kadencji od 1998 r. do 2023 r., sołtys pełniący funkcję od 1990 r. do 1998 r., zasłużony druh strażak , uczynny  społecznik i lubiany człowiek.

W naszej pamięci pozostanie jako ciepły i życzliwy, zawsze uśmiechnięty i gotowy by służyć innym.

Z wyrazami współczucia
   Najbliższej Rodzinie         

Wójt Gminy Topólka,
Przewodniczący Rady Gminy Topólka
i Rada Gminy