AKTUALNOŚCI

Okienko transferowe otwarte do końca lipca

Został miesiąc na podjęcie decyzji dotyczącej przyszłej emerytury. Mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat a kobiety 50 lat,  mogą zdecydować czy składki będą trafiać tylko do ZUS-u, czy do ZUS-u i OFE. Oświadczenie o przekazywaniu […]

AKTUALNOŚCI

Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o 800 plus

Zostały ostatni dni na złożenie wniosku o 800 plus na nowy okres świadczeniowy 2024/2025. 30 czerwca mija termin, by go przesłać elektronicznie do ZUS-u. Złożenie dokumentów po terminie sprawi, że świadczenie za czerwiec przepadnie.  Większość […]

AKTUALNOŚCI

Zadbaj o swój kapitał początkowy

Kapitał początkowy to ważna część przyszłej emerytury. Osoby, które nie mają jeszcze obliczonego kapitału, a powinny go mieć, warto, aby zadbały o jego wyliczenie jak najszybciej. Wiele zakładów pracy zostało zlikwidowanych lub przekształcanych i mogą […]

AKTUALNOŚCI

Wnioski o 800 plus tylko do końca czerwca

Wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus na obecnie  trwający okres świadczeniowy można składać tylko do końca czerwca br. Jeśli rodzic spóźni się i przekaże wniosek po terminie, to świadczenie otrzyma od miesiąca złożenia formularza. Wyjątek […]

AKTUALNOŚCI

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Po narodzinach dziecka ubezpieczony rodzic powinien jak najszybciej zgłosić swoją pociechę do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki temu maluch będzie mógł korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziecko nie zostaje automatycznie zgłoszone do […]

INFORMACJE PRASOWE ZUS

Nowe limity zarobkowe dla wcześniejszych emerytów i rencistów

Od 1 czerwca zaczną obowiązywać nowe limity przychodów dla pracujących wcześniejszych emerytów i niektórych rencistów. Dolna granica zarobków, które można osiągnąć, przekroczy 5,7 tys. zł brutto a górna 10,5 tys. zł brutto. Osoby, które dorabiają […]

AKTUALNOŚCI

31 maja 2024 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia w sprawie wysokości należnego podatku dochodowego za 2023 rok

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina, że zbliża się termin złożenia zaświadczenia właściwego organu podatkowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granicznej należnego podatku dochodowego za 2023 rok od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z […]

INFORMACJE PRASOWE ZUS

Zostało niewiele czasu na roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Tylko do 20 maja przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym,  skalą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym, mogą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2023 rok. Rozliczenie roczne trzeba przekazać w dokumencie za kwiecień 2024 roku. Obowiązek przekazania bilansu […]