GMINA

WYNIKI BADAŃ WODY

Wyniki badań SUW Paniewo Wyniki badań – mieszkanie prywatne Paniewo Wyniki badań wody SUW Orle Wyniki badań – mieszkanie prywatne w Orlu

GMINA

INFORMACJA O NOWYCH TARYFACH ZA WODĘ

Wójt Gminy Topólka informuje, że od dnia 12 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WA.RZT.70.222.2021/9 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. Zgodnie z art. […]

GMINA

INFORMACJA O NOWYCH TARYFACH ZA WODĘ

Gmina Topólka informuje, że od dnia 28 sierpnia 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za wodę. Taryfy zostały zatwierdzone decyzją WA.RET.070.1.404.3.2018 przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie. […]